Przejdź do treści

Konferencja Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW

25.03.2024

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo do prawdy prawem człowieka? Prawo do informacji” rozpocznie się 25 marca 2024 r. o 10 na kampusie Wóycickiego UKSW. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW wraz z Katedrą Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego UKSW.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/z41fmveb44i7yJGx7 oraz umieszczenie bezpośrednio w nim abstraktu.

Abstrakt powinien liczyć do 250 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 6 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie prawo do selekcji abstraktów. O zakwalifikowaniu się na konferencję zostaną Państwo poinformowani drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji.
Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/jj8rosZtFaiHM2ha9

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji można kierować na adres mailowy: knpmipc@gmail.com.