Przejdź do treści

Konferencja „Nauki ekonomiczne na UKSW wobec wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata i zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego”

05.06.2023

Konferencja połączoną z jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej, naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej prof. dr. hab. inż. Zenona Stachowiaka odbędzie się 5 czerwca w auli Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego w godz. 9.00-13.00.

Profesor Stachowiak został przez lata swojej pracy odznaczony wieloma medalami zarówno państwowymi, resortowymi, samorządowymi oraz towarzystw naukowych. Zajmował wysokie stanowiska na Uczelniach Wyższych, instytucjach państwowych oraz Siłach Zbrojnych RP. W roku 2013 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w naukach społecznych.

W swojej pracy naukowo- badawczej oraz dydaktycznej koncertował się wokół problematyki nauk społecznych, ekonomicznych, bezpieczeństwa ekonomicznego oraz logistyki bezpieczeństwa i ekonomiki obrony. Jest autorem wielu publikacji naukowych. Uczestniczył w 36 pracach badawczych, wypromował 20 doktorantów oraz ponad 500 dyplomantów prac podyplomowych, magisterskich, inżynierskich i licencjackich.