Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Ks. Jerzego Popiełuszki koncepcja przemiany człowieka i świata”

10.06.2024

Konferencja w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się 10 czerwca w Belwederze.

Organizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Centrum Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Partner:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

PROGRAM

12.00  – otwarcie konferencji

12.30 – Panel 1: „O złu należy mówić jak o chorobie…”

Moderator – Krzysztof Ziemiec

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – Jak rodzą się święci? Historyczny kontekst działania ks. Jerzego Popiełuszki (ISP PAN)

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Rola duchowych liderów we współczesnej polityce (IH PAN)

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Czy Kościół w Polsce potrzebuje dzisiaj „nieposłusznych” świętych? (UKSW)

13.15 – przerwa na kawę

14.00 – Panel 2: „Niech nam będzie wolno kochać Ojczyznę”

Moderator – dr Milena Kindziuk

dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. – Msze za Ojczyznę jako fenomen kultury (UKSW)

dr hab. Paweł Skibiński, prof. ucz. – Służba Bezpieczeństwa wobec świętego (UW)

dr Ewa K. Czaczkowska – Źródła nauczania społecznego ks. Jerzego Popiełuszki (UKSW)

Paweł Kęska – Lęk i męstwo w nauczaniu ks. J. Popiełuszki (Społeczny Komitet)

15.15 – Obiad

16.15 – Panel 3: „Pogaństwo zostało oddalone, lecz chyba nie do końca”

Moderator – Grzegorz Górny

ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ –– „Siła bezsilnych” w kwestii obrony życia i rodziny

(Gregoriana)

dr hab. Łucja Marek – Czy bycie katolikiem w Polsce wymagało i wymaga odwagi? (IPN Kraków)

dr hab. Joanna Kulska, prof. ucz. – Co postawa ks. Jerzego zmieniała w funkcjonowaniu społeczeństwa w PRL? (UO)

Marek Jurek – Ksiądz Jerzy a obrona prawa do życia

17.45 – Zakończenie

Rektor UKSW – ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Przewodniczący Społecznego Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – Paweł Kęska