Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Współczesna doktryna konserwatorska w świetle Karty Weneckiej”

06.06.2024

Konferencja organizowana przez Katedrę Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu UKSW oraz Komisję Teorii Konserwacji Zabytków Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków PKN ICOMOS odbędzie się online 6 czerwca w godzinach 10.00 – 16.00.

W roku 2024 przypadają jubileusze: 70-lecia studiów nad historią sztuki w ATK/UKSW oraz 60-lecia uchwalenia Karty Weneckiej – zasadniczego dokumentu doktrynalnego opracowanego z myślą o ochronie zabytków. Z tej okazji zorganizowano konferencję naukową poświęconą aktualnej doktrynie konserwatorskiej, którą patronatem honorowym objął rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Konferencja dedykowana jest studentom, naukowcom i służbom konserwatorskim. Cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych ekspertów ICOMOS ma charakter przekrojowy, pogłębiający wiedzę na temat doktryny ochrony zabytków. Referaty porządkują rangę ważności wielu już dokumentów międzynarodowych i krajowych  tworzących podstawy współczesnej doktryny i interpretują obecne podejście do wielu zjawisk zachodzących w dziedzictwie kulturowym. Część wprowadzającą poświęcono ewolucji i roli współczesnej teorii konserwatorskiej, kolejne referaty omawiają wybrane grupy zasobu zabytkowego, dotyczącego krajobrazu kulturowego, fortyfikacji i modernizmu.

Program konferencji

Wydarzenie jest bezpłatne, rejestracja nie jest konieczna. Do konferencji można dołączyć poprzez platformę Webex