Przejdź do treści

Konferencja „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI

30.11.2023

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza do nadsyłania propozycji wystąpień na IV Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się na UKSW w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r.

Współorganizatorami konferencji są Instytuty Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczną edycję konferencji z politologii religii organizatorzy chcą poświęcić – wychodząc od szeroko dyskutowanych koncepcji „nowego ładu światowego” – pytaniu o kształt politycznych i eschatologicznych nadziei.

Zachęcają do zgłaszania referatów dotyczących następujących zagadnień:

  • podejścia do godności osoby ludzkiej i praw człowieka w kontekście dechrystianizacji Zachodu oraz wzrostu znaczenia innych tradycji religijnych lub kulturowych (świata islamu czy Chin),
  • projektom „nowego porządku świata” w perspektywie refleksji nad „politycznymi religiami”,
  • konsekwencjom zaniku odniesienia do transcendencji dla organizacji życia społecznego i politycznego,
  • koncepcjom postępu w różnych tradycjach religijnych i kulturowych. Zapraszamy również do prezentacji aktualnych badań z zakresu politologii religii. Zgodnie z tradycją naszych konferencji, obok głównych sesji odbędą się równoległe panele poświęcone aktualnym badaniom nad religią i polityką.

Główne referaty wygłoszą: prof. Tracey Rowland (Uniwersytet Notre Dame w Australii) i prof. Ian Benson (Uniwersytet Notre Dame w Australii).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji