Przejdź do treści

Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?

25.11.2022

Ogólnopolska konferencja naukowa odbędzie się 25 listopada w formie hybrydowej.

Tematem wiodącym konferencji będzie interdyscyplinarna problematyka odnosząca się do niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualne problemy i wyzwania.

Zamierzeniem konferencji jest wieloaspektowe spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych działań teoretycznych i praktycznych.

Więcej informacji na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Pobierz program

Link do transmisji