Przejdź do treści

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Medialne UKSW: Fenomen Gier Cyfrowych”

09.04.2024

Konferencja organizowana przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia hybrydowo.

Gry cyfrowe, stanowiąc nieodłączny element współczesnego krajobrazu medialnego i kulturowego, intrygują badawczo zarówno medioznawców, jak i reprezentantów innych dyscyplin naukowych, myślenie o nich musi być dziś zatem wieloaspektowe.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konferencji naukowców i badaczy gier.

Zapraszają do dyskusji poświęconych grom cyfrowym w kontekście:
• zarówno historycznym, jak i potencjalnego ich rozwoju;
• komunikacyjnym i medialnym;
• literackim i językowym;
• wątków religijnych;
• edukacyjnym i kompetencji medialnych;
• komercyjnym i wizerunkowym;
• wydarzeń e-sportowych i rekreacji;
• wartości oraz moralnych i etycznych;
• szans, zagrożeń, możliwości i wyzwań.


Zgłaszane referaty mogą wpisywać się w przedstawione obszary badawcze, jak i dotyczyć innych interesujących problemów związanych z fenomenem gier cyfrowych, wynikających z badań i osobistych doświadczeń.

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Kultura-Media-Teologia” (eISSN: 2081-8971) w 2025 roku po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Ważne terminy:
do 13 marca 2024 r. – termin rejestracji poprzez formularz internetowy: https://forms.office.com/e/k1Vqty7en6
do 18 marca 2024 r. – informacja zwrotna do Autorów zaakceptowanych zgłoszeń
do 22 marca 2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
9 i 10 kwietnia 2024 roku – konferencja „Dni Medialne UKSW”
do 30 maja 2024 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji pokonferencyjnej

Opłaty konferencyjne:
Uczestnicy nienależący do towarzystw naukowych będących patronami konferencji – 500 zł
Członkowie towarzystw naukowych będących patronami konferencji, Doktoranci, Studenci – 400 zł
Udział bierny – bezpłatnie

W przypadku pytań należy kontatować się z organizatorami poprzez adres mailowy: dnimedialne@gmail.com.

Patronami wydarzenia są:
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Polskie Towarzystwo Badania Gier
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”