Przejdź do treści

Konferencja przyrodnicza „Czynne działania ochronne i badania ptaków siewkowych w dolinach rzek: zagrożenia i nowe wyzwania”

22.03.2024

Ogólnopolska konferencja odbędzie się 22 marca na kampusie Wóycickiego 1/3 w sali 101 (bud. 23).

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP „Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, bezpośrednio na miejscu w dniu wydarzenia.

Wszystkie osoby, chcące wziąć udział w tym wydarzeniu, które jeszcze nie potwierdziły swojego udziału proszone są o potwierdzenie obecności mailem na adres: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznej logistyki dla wszystkich uczestników Konferencji (catering, odpowiednia wielkość sali itp.)

Program Konferencji