Przejdź do treści

Rekrutacja śródroczna na inżynierię środowiska

13.01.2023

13 stycznia rusza rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Rejestracja trwa do 7 lutego.

Kandydaci mogą zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin wstępny dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich uzyskany na kierunku innym niż inżynieria środowiska lub pokrewnym odbędzie się 9 lutego. Więcej informacji o rekrutacji i harmonogramie znaleźć można na stronie Biura Rekrutacji UKSW.