Przejdź do treści

VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

19.02.2024

Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Studiów nad Rodziną organizują konferencję naukową, która odbędzie się 19 lutego w formie hybrydowej. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Konferencja stacjonarnie odbędzie się w Auli Schumana, bud. 21, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, on-line na kanale YouTube Uczelni.

Problematyka wsparcia osób opuszczających zakłady karne dostarcza nieustannych wyzwań dla badaczy zajmujących się resocjalizacją oraz licznych służb społecznych zaangażowanych w udzielanie pomocy tym osobom. Szósta konferencja z cyklu skupi się na analizie i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w obszarze społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele różnych dziedzin, m.in. kryminologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii, socjologii, kurateli, pracy socjalnej oraz specjaliści z innych dyscyplin zainteresowanych problematyką więzienną.

Celem dyskusji będzie łączenie teorii, aktualnych wyników badań naukowych oraz praktyki, a także wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w rzeczywistych sytuacjach wsparcia osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin.

Główni Organizatorzy:

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

mgr Michał Stańczuk

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych resocjalizacją i problematyką więzienną

Rada naukowa konferencji:

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. ucz.

dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

dr Konrad Wierzbicki, prof. ucz.

Link do zgłoszeń