Przejdź do treści

Wyjątkową pracę należy doceniać

– Po raz kolejny, dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami związków zawodowych działających w UKSW władze uczelni dokonały podziału środków przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na jednorazowe podwyżki. Bardzo za to dziękuję! Uważam, że te jednorazowe zwiększenia wynagrodzeń powinniśmy traktować jako nagrody za naszą ciężką pracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, przy podpisywaniu porozumienia.

Nasz Uniwersytet otrzymał jednorazowe zwiększenie subwencji na rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w wysokości 1 825 000,00 złotych. Środki przeznaczono dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w UKSW.

– Otrzymujemy te środki w 250-rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i Europie władzy oświatowej o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Wykonujemy w naszej Uczelni bardzo istotną rolę prowadzenia działalności badawczej, kształcenia i wychowywania przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważny jest ciągły wzrost nakładów finansowych na sektor szkolnictwa wyższego i nauki. Bardzo dziękuję za pracę wszystkim, którzy tworzą naszą akademicką społeczność. Pozostaje mi jedynie prosić o dalsze wytężone zaangażowanie w pracę na rzecz UKSW – dodał rektor UKSW.

Porozumienie podpisali: ks. prof. Ryszard Czekalski; mgr Jolanta Białkowska, Przewodnicząca Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” UKSW w Warszawie oraz mgr Katarzyna Jakubczyk-Sierszeń Przewodnicząca Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UKSW w Warszawie wraz z Członkiem Zarządu NZZP UKSW panem dr. Przemysławem Gawronem.

24 października 2023