Przejdź do treści

Wystawa prac artystycznych na UKSW

„Pokaż swoje kreatywne ja”, tak brzmiał tytuł wyjątkowego konkursu, którego pokłosiem jest wystawa na kampusie Wóycickiego.

To już drugi konkurs zorganizowany pod patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, który ma na celu ukazanie nie tylko talentów artystycznych, ale także wartości każdej jednostki pozbawionej wolności.

Organizatorami konkursu są Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie a także Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW.

Celem konkursu jest „rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych osadzonych”, „Popularyzacja w społeczeństwie „twórczości więziennej” ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji możliwości twórczych osadzonych.”

Kategorie prac konkursowych obejmują rysunek, malarstwo, rzeźbę, płaskorzeźbę, szkatułki oraz witraże, prezentując niezwykłe umiejętności artystyczne osadzonych.

    Wystawa jest zlokalizowana w holu budynku 21 na kampusie Wóycickiego. Prace będą wystawione do 14 grudnia 2023 roku

    06 grudnia 2023