Przejdź do treści

Zmarł o. Zbigniew Marek SJ

18 lutego zmarł o. Zbigniew Marek SJ jezuita, profesor nauk teologicznych, wykładowca UKSW.

Pedagog i teolog specjalizujący się w badaniach z zakresu edukacji religijnej, wychowania moralnego,
wnikliwy badacz i nauczyciel akademicki związany w swojej drodze zawodowej z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
m.in. wieloletni członek Sekcji Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Był autorem kilku rozpraw oraz wielu artykułów z zakresu katechetyki oraz tłumaczem tekstów z zakresu pedagogiki i teologii. Promotor 11 prac doktorskich i recenzent prawie czterdziestu rozpraw habilitacyjnych i doktoratów.

Oprócz pracy akademickiej o. Zbigniew Marek posługiwał duszpastersko prowadząc wielkopostne rekolekcje w różnych parafiach.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek 23 lutego br. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (ul. Kopernika 26) o godz. 10:00.

Kondukt pogrzebowy wyruszy od bramy głównej Cmentarza Rakowickiego o godz. 12:00

19 lutego 2024