Przejdź do treści

Życzenia świąteczne JM Rektora UKSW

Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski skierował do społeczności akademickiej życzenia.

Szanowni Państwo,

podczas liturgii Wigilii Paschalnej usłyszymy w śpiewie Orędzia Wielkanocnego: „O, jak przedziwna
łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość! (…) O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził
tak wielki Odkupiciel! (…)”.

Wszystkim Państwu pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz rodzinom, przyjaciołom i dobrodziejom naszej Uczelni składam
serdeczne życzenia wielu Łask Bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Życzę ponownego odkrycia fundamentów naszej wiary, niezgłębionej nadziei życia wiecznego oraz
miłości, która objawiła się w Dziele Odkupienia. Niech będzie to radosny czas spędzony w gronie
rodzinnym pozwalający na jeszcze głębsze przylgnięcie do Miłosiernego Chrystusa, który
zmartwychwstaje.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Rektor UKSW

28 marca 2024