Przejdź do treści

Grant dla badaczki z WSE UKSW

Dr Katarzyna Uklańska z Instytutu Nauk Socjologicznych znalazła się wśród laureatów programu Miniatura 7, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki.

Na realizację projektu badawczego pt. „Second-handy i butiki cyrkularne – ich tożsamość i analiza motywacji klientek sklepów z używaną odzieżą” dr Uklańska pozyskała 35 570 zł.

Projekt dotyczy badania motywacji kobiet (głównych klientów sklepów odzieżowych) w zakresie korzystania z second-handów i butików cyrkularnych oraz ocen im przypisywanych. Drugim celem badawczym jest próba określenia tożsamości sklepów „z drugiej ręki” poprzez analizę ich wnętrza i otoczenia zewnętrznego (estetyki, stylu, zapachu, umeblowania, lokalizacji).

– Zainteresowanie badawcze tym wtórnym kanałem konsumpcji i nową jego tożsamością wynika z ekspansji koncepcji zrównoważonego rozwoju, która dała początek trendom dekonsumpcyjnym  wpisującym się w gospodarką cyrkularną. W drugiej dekadzie XXI w. koncepcja ta upowszechniła się i została zaimplementowana do wielu sfer życia społecznego, m.in. do mody, która zyskała nowe, zrównoważone oblicze – slow fashion. W ramach colaborative consumption jako alternatywnej przestrzeni konsumpcji odzieży i mody lokują się znane od dawna second-handy. Butiki cyrkularne to nowość w polskiej przestrzeni – wprost odwołują się do idei odpowiedzialnej konsumpcji. – wyjaśnia badaczka.

– Obrót odzieżą używaną postrzegany jest jako sposób na rozwiązanie problemu z nadprodukcją i nadkonsumpcją ubrań (zob. pustynia Atakama), choć są też odmienne stanowiska. Oba te rodzaje destynacji zakupowej kobiet zasługują na uwagę badawczą socjologii – dodaje.

Dr Katarzyna Uklańska – adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW w Katedrze Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania. Autorka monografii („Życie po życiu. Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II”) oraz wielu artykułów w czasopismach. Brała udział w projektach badawczych jako trener („Udany START”) i wykładowca (POWR). Aktualnie współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu UNICEF („Accessible School for All).

Interesuje się zagadnieniami z obszaru socjologii edukacji i wartości, kultury konsumpcji oraz socjologii mody i konsumpcjonizmu, a także sukcesu i elastyczności w obszarze pracy i kompetencji.

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

03 października 2023