Przejdź do treści

Granty MEiN dla naukowców z UKSW

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łączny budżet dwóch zwycięskich projektów badawczych wynosi 700 000 zł.

Prof. dr hab. Cezary Mik z Instytutu Nauk Prawnych otrzymał 500 000 zł na projekt badawczy zatytułowany „Unia Europejska wobec konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Ukrainie”, zaś dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. ucz. z Instytutu Nauk Teologicznych – 200 000 zł na projekt „Personalistyczny model teologii w służbie komunikacji międzyosobowej”

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dotyczy ono realizacji projektów polegających na popularyzacji badań, w tym osiągnięć naukowych oraz na promocji nauki, a także prowadzenia projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

09 sierpnia 2023