Przejdź do treści

UKSW | Granty MEiN dla UKSW

Wśród beneficjentów znalazły się Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Instytuty naszej Uczelni i biblioteka uniwersytecka.

Katedra Chorób Cywilizacyjnych Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW uzyskała w drodze konkursowej dofinansowanie z  Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 3194130,30 zł.

– Zakupimy najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na rozpoczęcie badań dotyczących diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, między innymi chorób serca i naczyń, chorób układu oddechowego czy nowotworów – mówi dziekan wydziału dr hab. Filip M. Szymański, prof. ucz.- Wyposażenie Pracowni Medycyny Spersonalizowanej i Biomarkerów katedry umożliwi opracowanie indywidualnie dobranych terapii a także prowadzenie prac nad stworzeniem testów sprawdzających czy chorzy stosują się do zaleceń lekarskich.

Osiem czasopism naukowych wydawanych na UKSW otrzymało subwencję w wysokości 545552 zł. Otrzymane środki pozwolą czasopismom dzięki tłumaczeniom na język angielski i publikacjom na stronach www, zyskać czytelników poza Uczelnią, a nawet poza granicami kraju. Dotację otrzymały: wydawane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji – Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, przez Instytut Nauk Teologicznych – Collectanea Theologica, Instytut Pedagogiki – Forum Pedagogiczne, przez Instytut Filozofii – Studia Philosophiae Christiane, przez Instytut Nauk Prawnych – Zeszyty Prawnicze, przez Instytut Nauk o Kulturze i Religii – Załącznik Kulturoznawczy, przez Instytut Nauk Historycznych – Saeculum Christianum, a także przez wydawane przez Instytut Filozofii – czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki przeznaczyło dla naszej Uczelni 195 756,10 zł. MEN sfinansuje przygotowywaną w Instytucie Filozofii publikację naukową nt. Filozofia A. Schopenhauera a współczesny sekularyzm, a także raport z przeprowadzonego w Instytucie Pedagogiki badania nt. Co osoby z autyzmem mówią nam o edukacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki wesprze finansowo Instytut Historii, który organizuje w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika konferencję nt. Nauka polska w epoce nowożytnej. Idee i ludzie. MEN przyznało również grant na kontynuację „Dezynfekcji, digitalizacji i upowszechnienia części kolekcji z Biblioteki UKSW”.

13 października 2022