Przejdź do treści

Immunis znaczy odporny. Innowacyjne badania studentów z UKSW

Projekt badań nad nowymi metodami leczenia onkologicznego opracowany przez Koło Naukowe Immunis, działające na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Pozytywna rekomendacja NCBR, organizatora konkursu  „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, pozwoli Kołu Naukowemu Immunis na prowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad nowymi metodami leczenia onkologicznego, w szczególności zaś nad autorską dietą, wspomagającą leczenie i proces zahamowania rozwoju choroby nowotworowej. Plany Koła obejmują opracowanie publikacji, udział w konferencji i promocję wyników,  a także  nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. 

Pomysł utworzenia studenckiego koła naukowego „Immunis”, które liczy dziś kilkudziesięciu członków, powstał podczas Warszawskiego Festiwalu Nauki w 2021 r. Grupa studentów kierunku lekarskiego pod opieka prof. Grażyny Gromadzkiej, przygotowała wówczas, w związku z trwającą pandemią, cykl zajęć dotyczących mechanizmów odpornościowych uruchamianych podczas infekcji wirusowej.

Z prowadzonych w formie wykładu zajęć, uczniowie szkół podstawowych i średnich mogli się dowiedzieć w jaki sposób układ odpornościowy broni nas przed wirusami, co to są wirusy i w jaki sposób atakują organizm człowieka, mieli szansę posłuchać o wpływie muzyki i wybranych olejków eterycznych na układ odpornościowy, a także rodzajach i zasadach działania szczepionek. Studenci organizowali również dla uczniów konkursy wiedzy na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sztuka a odporność

Pomimo trwającej pandemii, Koło prowadziło intensywną działalność, która polegała na udziale w konferencjach naukowych, przygotowaniu publikacji i szeroko pojętej popularyzacji wiedzy, w tym organizowaniu wykładów online, konkursów wiedzy immunologicznej z nagrodami, a także cyklów cotygodniowych ciekawostek immunologicznych w mediach społecznościowych.

W latach 2022-2023 Koło Immunis przygotowało 19 publikacji naukowych, w tym rozdziały w monografiach i publikacje w czasopismach naukowych. Studenci działający w kole przedstawili 70 wystąpień podczas medycznych konferencjach naukowych: krajowych i międzynarodowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

– Nasze publikacje i doniesienia konferencyjne dotyczą najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie immunologii, immunoonkologii w tym immunoterapii nowotworów, immunogenetyki, immunologii zakażeń, neuroimmunologii, psychoneuroimmunologii, biologii molekularnej nowotworów, medycyny personalizowanej, a także aspektów sztuki w medycynie, szczególnie zaś wpływu muzyki, w tym śpiewu na funkcje układu odpornościowego i jakość życia pacjentów – mówi prof. dr hab. Grażyna Gromadzka, opiekun Koła Naukowego Immunis.

Immunologiczny wyścig zbrojeń

Koło od początku swego istnienia angażuje się w popularyzację wiedzy medycznej poprzez uczestnictwo w dorocznym Festiwalu Nauki. W 2023 r. członkowie Koła poprowadzili weekendowe zajęcia popularno-naukowe poświęcone immunologicznemu „wyścigowi zbrojeń” między komórkami nowotworowymi a układem odpornościowym. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się w jaki sposób patogeny są w stanie unieszkodliwić układ odpornościowy człowieka, jak działają nowe, skuteczne leki przeciwnowotworowe, powstałe w oparciu o zastosowanie przeciwciał, jak wygląda, będące nadzieją dla chorych onkologicznie, spersonalizowane leczenie nowotworów, jaki jest mechanizm działania szczepionek przeciwnowotworowych.

Podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie „Nauka z Pałacem w tle” studenci zrzeszeni w Kole Immunis wraz z opiekunem poprowadzili cykl zajęć dotyczących terapii tańcem w chorobach onkologicznych oraz wpływu choreoterapii na poprawę jakości życia, w tym zdrowe starzenie się.

Członkowie Koła udowadniali, że słuchanie utworów muzycznych może powodować zmiany w aktywności i strukturze mózgu, wpływając na redukcję stresu, wzmocnienie odporności i złagodzenie bólu. Podczas wykładu uczestnicy mogli zdobyć wiedzę dotyczącą oddziaływania muzyki na nastrój, umiejętności językowe i funkcje poznawcze.

Sztafeta pokoleń

W roku 2024 r. członkowie Koła przygotowują się do udziału m.in. w konferencji Studenckie Onkoforum, organizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, a będącej inicjatywą promującą wybór specjalizacji onkologicznej przez adeptów medycyny.

We współpracy z Zakładem Dermatologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Koło Immunis prowadzi cztery projekty studenckie, dotyczące medycyny estetycznej. Wstępne wyniki jednego z nich zostały zakwalifikowane do prezentacji podczas 19th Warsaw International Medical Congress.

– Myślę, że zarówno studenci, jak i ja, czerpiemy satysfakcję ze współpracy, a ja cieszę się, że mogę dzielić się i wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobywałam pod okiem moich autorytetów naukowych, którzy pomagali mi stawiać pierwsze kroki w nauce, a następnie prowadzili mnie przez kolejne etapy naukowego rozwoju – mówi prof. dr hab. Grażyna Gromadzka. – Cieszy mnie entuzjazm studentów, ich zapał, chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń naukowych. Jestem przekonana, że wielu członków koła Immunis będzie w przyszłości angażować się w rozwój nauk medycznych, przekazywać wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom.

23 kwietnia 2024