Przejdź do treści

UKSW | Słownik wyrazów ratujących życie

Z inicjatywy dr. Michała Palucha (WNP UKSW) i ukraińskiego psychologa Aleksandra Tereszczenki powstaje publikacja zawierająca ważne wyrażenia i zwroty, mające znaczenie w obliczu wojny.

Do współtworzenia słownika zachęcał nauczycieli i wykładowców akademickich dr Michał Paluch, który wraz z Aleksandrem Tereszczenko reprezentuje krajowy Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w czasie pandemii i wojny.

– Na naszych oczach zacierają się znaczenia wielu ważnych życiowo słów. Możliwe, że jesteśmy ostatnią grupą zawodową, która może w tej sprawie zabrać jeszcze głos. Upomnijmy się o to, co dla nas ważne, czyli o minimum czułości, serdeczności, taktu, skupienia uwagi, spojrzenia, dotyku, szeptu, milczenia, słuchania, wzruszenia, ale i stanowczości, aby móc powstrzymać kogoś słowem przed niszczeniem świata i samego siebie – przekonywał dr Paluch. 

W polsko-ukraińskiej publikacji zbierane były słowa, wyrażenia, zwroty i inne formy wypowiedzi, które, w obliczu wojny na Ukrainie mają szczególnie ważne i przejmujące znaczenie.

Powołany przez dr. Palucha komitet redakcyjny, złożony m.in. z językoznawców, antropologów i pedagogów, planuje usystematyzować zebrany materiał, nadając hasłom definicje i konteksty. Wydanie słownika planowane jest najpóźniej na luty 2023 roku, czyli rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dotychczas, w ramach programu realizowanego przez UKSW pod kierownictwem dr hab. Anny Fidelus prof. ucz., opublikowano cztery monografie związane z badaniami polskich szkół w czasie pandemii, które dostępne są na platformie programu.

Piąta, planowana jeszcze na ten rok, publikacja zbiorowa pt. „Lekcje pokoju w czasie (po)wojennym” odnosi się już bezpośrednio do kontekstu wojennego i powojennego. 

Na platformie programu realizowane jest ponadto poradnictwo rodzinne, wsparcie terapeutyczne oraz liczne, specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

03 listopada 2022