Przejdź do treści

Świat jest matematyczny

Dr hab. Marek Wolf, prof. ucz., wybitny specjalista z dziedziny fizyki teoretycznej z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW jest współautorem nowej stałej matematycznej, która trafiła do prestiżowej „On-Line Encyclopedia of Integer Sequences”.

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS), nazywana również od nazwiska autora, amerykańsko-brytyjskiego matematyka i informatyka – encyklopedią Sloane’a, jest skierowaną do zawodowych matematyków oraz amatorów na całym świecie internetową darmową bazą ciągów liczb całkowitych.Zawiera ponad 260 tysięcy (według danych z 2015 r.) różnych ciągów, będąc tym samym największą bazą tego typu danych na świecie.

Nowa stała Wolfa-Kawalca to wzór z zakresu teorii liczb, dotyczący zagadnienia tzw. szeregu harmonicznego, nad którym matematycy głowili się już w średniowieczu. Jest jeszcze tylko jedna stała matematyczna, która trafiła do słynnej encyklopedii OIES, nazwana na cześć polskiego matematyka. Jest nią tzw. stała Grahama-Słonimskiego, nazwana na cześć Ronalda L. Grahama i Stanisława M. Słonimskiego. Jest ona używana w teorii liczb.

Artur Kawalec jest amerykańskim inżynierem polskiego pochodzenia, którego pasją są kwantowa teoria pola, ogólna teoria względności i teoria liczb. Dr hab. Marek Wolf, prof. ucz., wywodzący się z Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW. Specjalizuje się w teorii supersymetrii, pola kwantowego, fraktali, strun oraz liczb pierwszych. Jest autorem wielu polskich i międzynarodowych publikacji z dziedziny matematyki i fizyki. Od 2011 roku wykłada na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkole Nauk Ścisłych UKSW. Prowadzone przez niego wykłady dotyczą zagadnień związanych z analizą matematyczną, metodami matematycznymi fizyki, mechaniką kwantową czy fraktalami.

dr hab. Marek Wolf, prof. ucz.

– Klasyczna geometria starożytnych Greków była w stanie opisać regularne kształty, ale nasz świat pełen jest kształtów nieregularnych. Dlatego powstała opisująca kształty nieregularne teoria matematyczna fraktali, w myśl której mały fragment znajduje odzwierciedlenie w całości – mówi dr hab. Marek Wolf, prof. ucz.

Uczony podkreśla, że wszelkie prawa przyrody dają się opisać wzorami matematycznymi. Nie zawsze zdajemy sobie przy tym sprawę jak bardzo matematyka jest obecna w naszym codziennym życiu.

– Karl Friedrich Gaus powiedział, że matematyka jest królową nauk, a teoria liczb królową matematyki – mówi dr hab. Marek Wolf, prof. ucz. – Jaki pożytek płynie ze stałej Wolfa-Kawalca? Żaden, podobnie jak z poezji. Istnieje jednak wiele przykładów w historii na to, że abstrakcyjna teoria znajdowała w przyszłości, czasem odległej, swoje praktyczne zastosowanie. Wystarczy przywołać przykład używanych w  medycynie tomografów rentgenowskich i rezonansu  magnetycznego, które do wyliczenia  obrazu  wymagają  zaawansowanej  matematyki.

06 marca 2024