Przejdź do treści

UKSW | Zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi w MCB UKSW

Zakończono pierwszy etap wyposażania pracowni Symulatora Zarządzania Kryzysowego. Pozwoli to na zwiększenie grupy odbiorców o jednostki samorządu terytorialnego i służby mundurowe.

Symulator, który stanowi odrębną część badań nad bezpieczeństwem, umożliwi rozwój kompetencji badawczych pracowników naukowych UKSW i innych partnerów oraz popularyzację rozwiązań wdrożeniowych w obszarze bezpieczeństwa. 

Pracownię Symulatora Zarządzania Kryzysowego tworzy zespół stanowisk połączonych  internetową siecią wewnętrzną z administratorem lub koordynatorem. Daje możliwość wzajemnego przekazywania informacji i danych zgodnie ze ścieżką rozwoju aranżowanej sytuacji. Stanowiska będą wyposażone we wszystkie dostępne środki łączności głosowej i wizualnej. 

Prace badawcze o charakterze wdrożeniowym bazować będą na strukturze rozwiązań technicznych. W ich skład wchodzą m.in. jednostka centralna systemu komunikacji kryzysowej wsparta urządzeniami do realizacji wizji i fonii, rejestrator wielościeżkowy, dotykowe ekrany wielkoformatowe LED oraz dotykowe pulpity sterownicze.

Zgromadzona aparatura będzie wykorzystywać m.in. symulacje w postaci gier, które obrazują konkretne zagrożenia i sytuacje kryzysowe na terenie jednostek samorządowych, a także w skali całego państwa.  

Działalność badawcza symulatora na grupie fokusowej pozwoli wypracować scenariusze działań oparte o najczęściej występujące sytuacje kryzysowe  w środowiskach samorządowych i służbach mundurowych.

Pracownia powstała w ramach Laboratorium Symulatora Sferycznego i Symulacji Wizualnej MCB, które jest częścią Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW. Opiekunem laboratorium jest dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

14 października 2022