Przejdź do treści

Program

Dzień pełen odkryć, inspirujących rozmów i znajomości, w którym możesz poczuć się jak student, poznać tajniki wymarzonego kierunku i zanurzyć się w atmosferze uniwersytetu.


Podczas Dnia Otwartego na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 będziesz mógł wziąć udział w prezentacji wydziałów UKSW

Proponujemy Ci studia, ale też dobrze wiemy, co jest dla Ciebie szczególnie ważne w tym momencie. Na Dniu Otwartym UKSW możesz skorzystać z powtórek maturalnych z języka polskiego, historii, biologii czy matematyki.

Oprócz tego będą czekały na Ciebie interesujące wykłady i warsztaty, a także inspirujące rozmowy.

Jeżeli jesteś miłośnikiem nauk doświadczalnych, na pewno będziesz zainteresowany pokazami i warsztatami w nowoczesnych laboratoriachna niektóre obowiązują zapisy.

Szczegółowy program Dnia Otwartego UKSW:

STREFA KANDYDATA  
Auditorium Maximum  
BUDYNEK nr 21 Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Hol Główny 

10.00 – rozpoczęcie wydarzenia

10.15 – szanse i możliwości, jakie daje UKSW – spotkanie z władzami uczelni 

10.45 – spotkanie z Aleksandrą Radwańską, przewodniczącą Samorządu Studenckiego

Aula Schumana (po prawej) 

11.30 – rekrutacja krok po kroku – spotkanie z Agnieszką Iwaszkiewicz z Biura Rekrutacji

12.15 – studia na każdą kieszeń – spotkanie z Marleną Miniewicz z Działu Pomocy Materialnej dla Studentów

13.00 – cały świat nauki – spotkanie z uczestnikami programu Erasmus+

13.45 – postaw na rozwój – spotkanie z doradcami zawodowymi z Biura Karier

PREZENTACJE WYDZIAŁÓW (11.00-13.00)

11.00 – 11.30 – prezentacja Wydziału Teologicznego – bud 21/aula 108 

11.00 – 11.30 – prezentacja Wydziału Nauk Historycznych – bud 21/aula 114 

11.30 – 12.00 – prezentacja Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej – bud 21/aula 106 

11.30 – 12.00 – prezentacja Wydziału Prawa i Administracji – bud 21/aula 108 

11.30 – 12.00 – prezentacja Wydziału Nauk Humanistycznych – bud 21/aula 114  

11.30 – 12.00 – prezentacja Wydział Nauk Pedagogicznych – dlaczego warto studiować pedagogikę? – bud 15/ sala 1559

12.00 – 12.30 – prezentacja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych – bud 21/aula 106 

12.00 – 12.30 – prezentacja Wydziału Prawa Kanonicznego – bud 21/aula 108 

12.30 – 13.00 – prezentacja Wydziału Medycznego. Collegium Medicum – bud 21/aula 106 

12.30 – 13.30 – prezentacja Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – bud 21/aula 108 

12.30 – 13.00 – prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną – bud 21/aula 114 

POWTÓRKI MATURALNE 

11.30 – 12.30 – historia – mgr Karol Wilczyński – bud 21/sala 202 

12.30 – 13.15 – biologia – fizjologia Roślin – Koło Biologów Terenowych UKSW – bud 24/lab. 308 

12.30 – 14.00 – język polski – notatka syntetyzująca ukierunkowana tematycznie oraz wypracowanie maturalne na poziomie rozszerzonym okiem nauczyciela i egzaminatora – dr Łukasz Tupacz – bud 21/sala 205 

13.15 – 14.45 – matematyka – dr Tomasz Rogala – bud 21/sala 231 

WYKŁADY I WARSZTATY POKAZOWE 
Auditorium Maximum  
BUDYNEK nr 21 

11.00 – 11.45 – badania ekologii kręgowców – Koło Biologów Terenowych UKSW – bud 21/sala 308A

11.00 – 11.45 – wykład koła naukowego „Inny Wymiar” pt. „Fraktale” – dr K. Rutkowski + Koło Naukowe “Inny Wymiar” – bud 21/sala 205 

11.30 – 12.15 – schematy i style przywiązania – style tworzenia relacji – ks. dr Adam Grabowski – bud 21/sala 116 

11.30 – 12.15 – o fałszowaniu dzieł sztuki – dr Katarzyna Ponińska – bud 21/sala 312

11.30 – 12.15 – czy można zakochać się w Jessice?, czyli jak nie dać się oszukać w Internecie  - dr hab. M. Kurkowski, prof. ucz. – bud 21/sala 225

11.30 – 12.15 – Italianizmy wokół nas – dr Julia Krauze – bud 21/sala 231

11.30 – 12.15 – wykład o błędach językowych/poprawność językowa – dr Małgorzata Ciunovič – bud 21/sala 321

12.00 – 13.30 – kolekcjonerzy i donatorzy kolekcji polskich – dr Piotr Chabiera, mgr Ada Szmulik – bud 21/sala 203 

12.00 – 12.30 – skąd współcześni archeolodzy wiedzą, gdzie kopać – dr Michał Szubsk – bud 21/sala 308A

12.30 – 13.30 – symulacja rozprawy cywilnej – Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UKSW – bud 21/Aula Schumana (lewa strona) 

12.30 – 13.15 – ChatGPT – jak działają generatywne modele językowe? – dr R. Kłopotek – bud 21/sala 116 

12.30 – 13.30 – studiowanie i studenci w dawnych czasach – mgr Hubert Juchimiuk – bud 21/sala 312

12.30 – 14.30 – warsztaty linorytnicze – dr Katarzyna Ponińska – bud 21/Hol na 1 p. 

12.30 – 13.15 – mit człowieka niepolitycznego. Rola życia społecznego wg starożytnych Greków – dr Filip Doroszewski – bud 21/sala 321

13.00 – 13.45 – filozoficzna refleksja nad kulturą: kultura jako konieczność natury – dr Robert Pawlik – bud 21/sala 308A

13.00 – 13.30 – cyberbezpieczeństwo – kompendium wiedzy dla każdego – dr Piotr Łuczuk – bud 21/sala 308

13.00 – 13.30 – spotkanie z Kołem Naukowym Historyków – bud 21/sala 202

13.15 – 14.00 – uniwersytet to nie tylko studia – zaplanuj swoją karierę akademicką już dziś! – Samorząd Doktorantów UKSW – bud 21/sala 114

13.30 – 14.00 – jak ubierali się wikingowie – dr Kamil Rabiega – bud 21/sala 321

13.30 – 14.15 – kto i jak odpowiada za popełnienie przestępstwa? Podstawy prawa karnego – Arkadiusz Mróz – bud 21/Aula Schumana (lewa strona)

13.30 – 14.15 – fraktale są wszędzie – prof. dr hab. Marek Wolf – bud 21/sala 225 

13.30 – 14.15 – warsztat językowy – włoskie ciekawostki dotyczące Italii (bingo-italiano) – mgr Agnieszka Ciarkowska-Nguyen – bud 21/sala 203

WYKŁADY I WARSZTATY POKAZOWE
BUDYNEK nr 15 

10.30 – 11.15 – warsztat artystyczny pt. „Kolory, kształty, formy… i twórczość, która zadziwia” – dr Kinga Krawiecka, bud 15/sala 1544 

11.30 – 12.00 – dlaczego warto studiować pedagogikę? – bud 15/sala 1559 

12.00 – 12.45 – warsztat z zakresu technik brajlowskich i orientacji przestrzennej – prof. UKSW dr hab. Marzena Dycht i dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij, bud 15/sala 1510A 

13.00 – 13.45 – warsztat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pracownicy katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – bud 15/sala 1509  

ZAJĘCIA LABORATORYJNE  
BUDYNEK nr 24 

10.00 – 12.00 – zajęcia laboratoryjne z chemii – synteza tetrafenyloporfiryny, czyli dlaczego natura jest tak kolorowa – dr inż. Arkadiusz Listkowski, dr Jarosław Kowalski – bud 24/lab 111 i 121 – ZAPISY

10.00 – 12.00 – rozdział barwników roślinnych metodą chromatografii kolumnowej, czyli jak  z wiosny zrobić jesień – dr inż. Arkadiusz Listkowski, dr Jarosław Kowalski – bud 24/lab 103 – ZAPISY

11.00 – 11.30 – pokaz laboratoryjny: tajemnicze właściwości światła spolaryzowanego wokół nas – dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. – bud 24/lab 24 

11.00 – 11.45 – Oznaczanie szczawianów w herbatach – Maciej Sierakowski – bud 24/lab 221 

11.30 – 12.00 – pokaz laboratoryjny: Trójwymiarowy obraz obiektów o rozmiarach nanometrowych w mikroskopie sił atomowych – dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. – bud 24/lab 24 

12.00 – 13.00 – pokazy z fizyki atomowej. Jak rozpoznać pierwiastek? – dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. – bud 24/lab 24 

12.30 – 13.15 – warsztaty „o kolorach w świecie zwierząt” – dr Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki – bud 24/lab 308 

PREZENTACJA KÓŁ NAUKOWYCH 
Auditorium Maximum  
BUDYNEK 21 
(I piętro – hol) 

Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UKSW 

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UKSW 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW 

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego 

Koło Naukowe Reumatologii 

Koło Naukowe Pediatrii UKSW 

Koło Naukowe Studentów Psychologii 

Koło Biologów Terenowych UKSW 

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Wczesnej Edukacji 

Koło Naukowe Badań nad Europą 

Koła Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW 

Koło Nauk Penalnych 

Koło Naukowe Studentów Socjologii 

Koło Naukowe studentów pracy socjalnej ,,social justice” 

Chemiczne Koło Naukowe Luminol 

Koło Matematyczne „Inny wymiar” 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris 

Koło Naukowe Kalokagatia 

Studenckie Koło Anestezjologii i Intensywnej Terapii UKSW 

Koło Naukowe Przyjaciele Gaiusa 

Koło Naukowe Studentów i Absolwentów Historii Sztuki 

Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

Koło Naukowe Biologii Molekularnej 

Koło Naukowe Biologii Człowieka

Erasmus Student Network

PREZENTACJA JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH 
Auditorium Maximum  
BUDYNEK nr 21 
(Hol na parterze po prawej stronie) 

Biuro Rekrutacji UKSW

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością  

Telewizja UKSW – PandaTV  

Radio UKSW  

Biuro Karier (spotkanie z doradcą zawodowym) 

Samorząd Studentów  

Samorząd Doktorantów  

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Centrum Wsparcia Studenta

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów

Duszpasterstwo Akademickie

Dział Kształcenia

Dział Współpracy Międzynarodowej