Przejdź do treści

Rozwijamy kampus Wóycickiego

Dzień 28 listopada 2022 roku przejdzie do historii naszej Uczelni. Ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW podpisał akt notarialny, dzięki któremu centralna część kampusu Wóycickiego, o powierzchni blisko hektara, zwiększyła zaplecze inwestycyjne Uczelni.

– Jestem wzruszony i dumny, że po tylu latach starań, w dwudziestym trzecim roku istnienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przejęliśmy grunty w centrum terenów kampusu Wóycickiego. Znany wszystkim, jako „Marcpol”. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości powstanie na nim nowoczesna infrastruktura. – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Przejęcie w użytkowanie wieczyste terenów inwestycyjnych było możliwe dzięki współpracy z władzami Miasta Stołecznego Warszawy. Współpraca ta zaowocowała uchwałą Rady Miasta, zezwalającą na udzielnie 98% bonifikaty. Teren przeznaczony jest na działalność oświatową oraz naukową i edukacyjną. W planach Uczelni jest budowa kolejnych budynków z przeznaczeniem do prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej. Akt notarialny w siedzibie urzędu Miasta Stołecznego Warszawy razem z Rektorem UKSW podpisał Tomasz Bratek, Zastępca Prezydenta.

Na zdjęciu ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

– Nie ulega wątpliwości, że bez tej wyjątkowo dobrej współpracy oraz przychylności władz Warszawy i Bielan nie byłoby możliwie rozszerzenie realnych możliwości inwestycyjnych UKSW. Słowa podziękowania kieruję również do ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka, który podczas inauguracji roku akademickiego przekazał UKSW czek pozwalający nam pokryć zobowiązania wynikające z dzisiejszego aktu notarialnego. Niezwłocznie przystępujemy do wyburzenia dotychczasowych budynków i zaczynamy modułową budowę gmachów badawczo-dydaktycznych – dodał Rektor UKSW.

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Bratek, zastępca prezydenta m.st. Warszawy; ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

– Przed nami wielkie wyzwania inwestycyjne. Niezbędne prace rozpoczną się wkrótce, wszystko dzięki naszym staraniom i dobrej współpracy zarówno z przedstawicielami władz rządowych, wojewódzkich i miejskich. Jestem przekonany, że dzięki otwarciu się UKSW na otoczenie społeczno-gospodarcze, przyszłość naszej Uczelni jest niezachwiana. Te nowe inwestycje mają służyć wszystkim członkom naszej społeczności, taki był cel podjętych przez nas starań i negocjacji. – skonkludował ks. Rektor.

28 listopada 2022