Przejdź do treści

Rusza dodatkowa rekrutacja na UKSW

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie oraz na studia II stopnia rozpoczyna się na naszej Uczelni 8 sierpnia. Zakończy się 11 września.

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej, dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.

Kandydaci mogą rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uksw.edu.pl/  

Harmonogram rekrutacji

Początek zapisów: 8 sierpnia (wtorek) od godz. 12:00

Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 11 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 19 września (godz. 12:00).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest pod linkiem https://uksw.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/harmonogram-rekrutacji/

Lista kierunków dostępnych w rekrutacji dodatkowej znajduje się jest pod linkiem https://uksw.edu.pl/informacje-o-rekrutacji-dodatkowej-na-studia-stacjonarne/

Zasady rejestracji w systemie IRK

Opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł.

Pełna lista kierunków, na które nie zostały wypełnione limity miejsc dostępna jest w systemie IRK https://irk.uksw.edu.pl/

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Na studiach niestacjonarnych (https://uksw.edu.pl/kandydaci/studia/studia-niestacjonarne/) obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc według kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący).

Wyjątek stanowi kierunek lekarski niestacjonarny, gdzie rekrutacja trwa do 4 września (wyniki 7 września, przyjmowanie dokumentów 8, 11 września).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna, która oferuje różnorodne kierunki kształcenia. Tutaj zdobędziesz solidne wykształcenie i zdobędziesz umiejętności, konieczne na rynku pracy, a także poznasz ludzi pełnych pasji, zyskasz nowe przyjaźnie i weźmiesz udział w wielu inicjatywach studenckich.

Wiedza, umiejętności oraz wartości kształtowane na naszej Uczelni otworzą przed Tobą drzwi do kariery i sukcesu zawodowego.

07 sierpnia 2023