Przejdź do treści

II Sympozjum naukowe „Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań.

05.12.2022

Sympozjum odbędzie się w formule hybrydowej, 5 grudnia. Będzie mu towarzyszyć otwarcie wystawy ogólnopolskiego konkursu twórczości więziennej „Pokaż Twoje kreatywne JA”.

Organizatorzy:

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’,

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”

Organizatorzy zapraszają osoby prowadzące ciekawe, nowatorskie i skuteczne metody pracy z osobami przejawiającymi problemy adaptacyjne, zarówno w instytucjach resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym. Szczególnie metody będące efektem wieloletnich osobistych doświadczeń, poszukiwań i modyfikacji, mających na celu poprawę skuteczności oddziaływań korekcyjnych.

Największa uwaga będzie poświęcona projektom autorskim, obejmującym wszelkie formy pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi – diagnozowanymi jako nieprzystosowane społecznie, lub zagrożone nieprzystosowaniem.

W szczególności zaś: – indywidualne programy oddziaływań,- formy pracy grupowej programy terapeutyczne, -współpraca ze środowiskiem otwartym, lub na rzecz środowiska z udziałem osób nieprzystosowanych społecznie, – specyficzne programy pracy. np. z osobami uzależnionymi, agresywnymi itp., – wolontariat, – programy survivalowe, paramilitarne, informatyczne, ekologiczne itp.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo pracą resocjalizacyjną i psychokorekcyjną, do pedagogów, wychowawców, pracowników służby więziennej, psychologów, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy, którzy zachcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ze środowiskiem akademickim; zarówno studentami jak i nauczycielami.

Sympozjum odbędzie się formule hybrydowej, część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.