foto_06.jpg
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działający na UKSW na mocy Zarządzenia nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 15 października 2015 r., dotyczy w szczególności:
  • weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wraz z oceną ich realizacji
  • wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów
  • wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów UKSW
  • systemu zapobiegania i wykrywania plagiatów

W celu weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych został wprowadzony system weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia. System ten odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, a opis procedur został przedstawiony w dokumencie Księga Procedur Jakości Kształcenia UKSW, który stanowi Załącznik do Zarządzenia nr 52/2013 Rektora UKSW z dnia 31 lipca 2013 r.

Organem doradczym Rektora w sprawie oceny i zapewniania jakości kształcenia jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.
Oceny Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej posiada 13 kierunków studiów. Kierunek Teologia posiada dodatkowo akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Trzy wydziały (WNHiS, WFCh, WPiA) zostały poddane ocenie instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Na uczelni działa system antypalagiatowy OSA - www.osa.uksw.edu.pl
Uprawnienia akademickie

Wydziały prawo 1

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje