Przejdź do treści

Na kierunku filologia klasyczna na UKSW studenci poznają kulturę antyczną, język łaciński i starogrecki, a także zdobywają wiedzę na temat dziedzictwa starożytnego i średniowiecznego. Studia pozwalają lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy, która jest głęboko zakorzeniona w tradycji grecko-rzymskiej. 

Program studiów obejmuje m.in. mitologię, metrykę czy krytykę tekstu. Dla tych, którzy interesują się  literaturą wczesnochrześcijańską i średniowieczną, opracowane są specjalistyczne zajęcia z dziedziny patrystyki i mediewistyki. Studenci zdobywają szeroką wiedzę humanistyczną  z bogatym dziedzictwem starożytnym i średniowiecznym, oraz podstawy wiedzy językoznawczej i literaturoznawczej. Filologia klasyczna jest cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków humanistycznych.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, przyjazna atmosfera oraz ciekawe zajęcia sprawiają, że studiowanie filologii klasycznej jest niepowtarzalną, intelektualną przygodą. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku filologia klasyczna znajdziesz pracę m.in. w:

  • biurach tłumaczeń,
  • mediach
  • wydawnictwach,
  • ośrodkach kultury i sztuki,
  • placówkach oświatowych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia lub filologia klasyczna albo dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż filologia lub filologia klasyczna, ale przyporządkowanym w co najmniej w 50% do dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Filologia klasyczna prowadzona jest  przez Wydział Nauk Humanistycznych.

Wymagane dokumenty na filologię klasyczną

Zapisz się na studia