Przejdź do treści

Muzeologia na UKSW to unikatowy kierunek studiów, który pozwala poznać historię muzeów, zasady ich organizacji oraz sposoby zarządzania placówkami muzealnymi. Studenci mają niepowtarzalną możliwość zdobycia wiedzy z opracowywania (ciekawych i poruszających) m.in. wystaw multimedialnych oraz przeprowadzania lekcji muzealnych. 

Program studiów  obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii oraz nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum. Współpraca z instytucjami oraz ośrodkami kultury w Polsce umożliwia studentom realizację ciekawych praktyk, podczas których mogą uczestniczyć w projektowaniu wystaw oraz sporządzać dokumentację muzealną. 

Kierunek muzeologia to coś więcej niż nauka o muzeach. Pozwala wykorzystać szeroką wiedzę humanistyczną w praktyce.

Czas: studia licencjackie – 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku muzeologia znajdziesz pracę m.in. w:

  • muzeach,
  • archiwach,
  • galeriach sztuki,
  • instytucjach kultury,
  • wydawnictwach. 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka, chemia, informatyka.

Muzeologia prowadzona jest przez Wydział Nauk Humanistycznych.

Wymagane dokumenty na muzeologię

Zapisz się na studia