Przejdź do treści

Biuro Polityki Naukowej

Biuro Polityki Naukowej to jednostka, która wspiera kadrę naukową UKSW w programowaniu projektów badawczych.

Zadaniem Biura Polityki Naukowej na UKSW jest wspieranie kadry naukowej oraz pomoc w upowszechnianiu badań naukowych.

Biuro przygotowuje dokumentację dotyczącą rozwoju kadry naukowej UKSW, awansów naukowych i rozwoju dorobku naukowego. Analizuje projekty zmian w prawie krajowym dotyczące nauki oraz przygotowuje w tym zakresie projekty prawa wewnętrznego UKSW.

Kontakt

Biuro Polityki Naukowej UKSW

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 431
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 90 37

Kierownik biura

dr Aleksandra Burek
e-mail: a.burek@uksw.edu.pl