foto_11.jpg
Wymiana krajowa - program MOST

Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Działający od 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym zlogo most prostokątniemal trzydziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Jest w czym wybierać: ponad 1200 ofert na studiach licencjackich, kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich i aż 50 na inżynierskich. Także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie spośród 100 ofert, a pakiet ponad 250 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.


Kto może się ubiegać?

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semstru studiów na I stopniu,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semstru na II stopnu,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

MOST to możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
 • W ramach MOSTu nie można studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego, ale można wybrać Uniwersytet w tym samym mieście. Dopuszczona jest nawet możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej.
Więcej informacji o programie MOST - Dział Kształcenia - zobacz
Wymiana międzynarodowa - Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Główne działania:

 • Wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą lub odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (credit mobility);
 • Możliwość udziału w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia (Joint Masters Degree) wraz z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas kształcenia realizowanego w innym kraju;
 • System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia.
Więcej informacji na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej - zobacz
Erasmus Student Network UKSW zajmuje się:
 • popularyzacją studenckich wymian międzynarodowych, zwłaszcza programu Erasmus;
 • integracja studentów UKSW;
 • promowaniem kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno-ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej wśród studentów zagranicznych studiujących w uczelni, a także reintegracja studentów powracających z wymiany Erasmus;
Więcej informacji na stronie www.uksw.esn.pl

  

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje