Przejdź do treści

Fundacja Pro Polonia

Z myślą o Polonii i Polakach mieszkających poza granicami kraju.

Fundacja Pro Polonia wspiera badania naukowe, m.in. w dziedzinie problematyki polonijnej, realizuje wymianę między krajem a Polonią i Polakami mieszkającymi w różnych częściach świata oraz rozwija ambicje edukacyjne Polonii i Polaków.

–  Naszym celem jest rozwijanie wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą szerokiej współpracy – od oświatowej, kulturalnej, poprzez religijną, gospodarczą, po sportową czy turystyczną. Wspieramy integrację środowisk polonijnych, a także kontakty dwustronne: między społeczeństwem polskim, głównie młodzieżą, środowiskami akademickimi a Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą – mówi o Fundacji Pro Polonia rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. 

Fundacja została powołana w październiku 2020 r., podczas inauguracji roku akademickiego, w obecności patrona honorowego kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Wydziałów Kościelnych UKSW.

Prezesem Zarządu Fundacji jest dr Witold Rybczyński, ambasador ad personam.  

Fundatorami Fundacji są: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, Piotr Bonisławski, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dyrektorem generalnym Fundacji jest dr Igor Kilanowski.

Skład Rady Fundacji Pro Polonia: 

  • prof. dr hab. n. med. multi d.h.c. Henryk Skarżyński – przewodniczący
  • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
  • dr Piotr Jednaszewski 
  • Robert Korzeniowski  
  • prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 
  • bp dr Wiesław Lechowicz 
  • bp dr Witold Mroziewski 
  • Tomasz Różniak  
  • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz 
  • ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki