Przejdź do treści

Celem Fundacji Rozwoju UKSW jest wspieranie rozwoju kadry naukowej, wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Uniwersytetu oraz wpieranie i organizowanie działań, które promują Uczelnię. Fundacja gromadzi środki na utrzymanie, rozwój oraz realizację statutowych zadań Uniwersytetu.

W realizacji celów Fundacja Rozwoju UKSW może prowadzić działalność gospodarczą, także poza granicami Polski. Fundacja może przyjmować darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym z zagranicy oraz świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze, jak też zawierać umowy dożywocia. 

 • NR KRS 0000682266 
 • siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

Prezes Zarządu Fundacji: ks. dr Zenon Hanas 

Zarząd Fundacji: dr Igor Kilanowski, prof. dr hab. Marek Michalski, Anna Kołcz, Małgorzata Wojtczak, Ewa Staruch 

Fundatorzy: 

 • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW 
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW 
 • ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. 
 • Karolina Błaszczyk 
 • Dariusz Chustecki 
 • prof. dr hab. Jerzy Cytowski 
 • ks prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
 • Anna Górka 
 • dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. ucz. 
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Mateusz Izydorek vel Zydorek 
 • dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
 • Marek Konieczny
 • Anna Kołcz
 • Małgorzata Kozłowska
 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 • prof. dr hab. Anna Latawiec
 • dr hab. Katarzyna Materska, prof. ucz. 
 • ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. ucz. 
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.  
 • Kaja Niewiadomska 
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski 
 • prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski 
 • dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz. 
 • Maciej Sawczuk 
 • Łukasz Słończewski 
 • Elżbieta Sobczak 
 • prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
 • dr Aleksandra Syryt 
 • Mariusz Wielec 
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur