Przejdź do treści

Korowód kolędników na UKSW

Na koncert kolęd i wielkich przebojów muzyki światowej zorganizowany w auli im. Jana Pawła II na kampusie Dewajtis, przybyli emerytowani pracownicy naszej Uczelni.

– Ten koncert jest hołdem dla Państwa pracy. To ogromne „dziękuję” za lata Państwa oddanej służby naszej społeczności, naszej wspólnocie, której nadal jesteście członkami – powiedział do zgromadzonych podczas uroczystego koncertu ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, w szczególny sposób zwracając się do czterdziestu pięciu osób, które w tym roku odeszły na emeryturę.

fot. Stanisław Klucznik

Zanim rozbrzmiała pierwsza kolęda – Północ już była – ks. prof. dr hab. Skorowski, dyrekor organizującego koncert Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, mówił zebranym o radości  i nadziei, mających swe źródło w Bożym Narodzeniu i w przeświadczeniu, że „jesteśmy jeszcze światu potrzebni”. A także o czasie, na który warto spojrzeć nie tylko z perspektywy przemijania, ale „wezwania do tworzenia”.

– Przykład Księdza Profesora, byłego rektora UKSW potwierdza fakt, że to wszystko, co dobrego dzieje się na Uniwersytecie, czynią wspaniali ludzie – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW zapraszając przybyłych emerytowanych pracowników Uczelni do wspólnego radowania się i świętowania. –  Dzięki Państwa, trwającemu całe lata, zaangażowaniu,  i to zarówno pracowników nauki jak i administracji, nasz Uniwersytet mógł się rozwijać. Uniwersytet nie zmarnował Waszej pracy, rozwija się nadal i zmierza w dobrym kierunku. Chciałbym szczególnie tym  z Państwa, którzy są dziś z nami obecni, którzy pracowali na naszej Uczelni, niektórzy jeszcze pod szyldem ATK, bardzo serdecznie podziękować i za tę pracę, i za dzisiejszą obecność. A jednocześnie prosić, by pozostawali Państwo w kontakcie z naszym Uniwersytetem. Niech Najwyższy obdarza Nas zdrowiem, swoim błogosławieństwem, byśmy mogli spotkać się za rok – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Rektor UKSW podkreślił, że jego „zamierzeniem od początku kadencji była szczególna troska o osoby, które pracowały w przeszłości na naszym Uniwersytecie”, przez lata współtworzyły jego społeczność, najpierw ATK, a następnie UKSW. To właśnie z myślą o tych, którzy tworzyli fundament jej rozwoju, zaplanowane są wydarzenia, które pomogą w podtrzymywaniu więzi z Uczelnią.

Chwała na wysokości

Prowadzący koncert Tadeusz Melon, skrzypek, kompozytor i aranżer, przywitał „korowód kolędników”, jak nazwał przybyłych gości.

Zabrzmiały kolędy Północ już była i Z Narodzenia Pana, Dzisiaj w Betlejem i Witaj gwiazdko złota, Oj, Maluśki Maluśki i Cicha noc, zaś Tadeusz Melon znał historię każdej z nich. I opowiadał o nich lekko, okraszając owe historie anegdotami i subtelnym żartami. I były to, co tak dziś nieczęste, opowieści erudyty podane z wyczuciem i smakiem. Zaś zebrani łatwo dali się namówić na przyłączenie się do solistów i chóralne śpiewanie kolęd.

„Przybieżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości…” – i hop!  – na prośbę prowadzącego wszyscy unieśli  ręce w górę, by je opuścić  przy „…A pokój na ziemi”. Pierwszą część koncertu zakończyła „królowa polskich kolęd”, jak ją nazwał Tadeusz Melon, czyli Bóg się rodzi Franciszka Karpińskiego.

Powrót sentymentalny

Korowód kolędników płynnie przeistoczył się w korowód karnawałowy, który przenosił zebranych w czasie i przestrzeni po całym świecie. Zabrzmiało tango Jalousie i  czardasz, arie operetkowe i evergreen New York New York. A także szlagier Elvisa Presleya You’re always on my mind,  którą baryton Robert Szpręgiel bisował na wyraźne życzenie ks. prof. Skorowskiego.

– Żyjemy w świecie, jaki został nam dany i zadany – powiedział na zakończenie koncertu ks. prof. dr hab. Skorowski. –  To dobry świat, piękny i mądry, ale też pełen zawirowań, niepokojów i zła. My weszliśmy dziś w piękny świat i dzięki naszym artystom ten piękny świat w nas trwa.

Prof. dr hab. Wiesław Wysocki, historyk specjalizujący się w dziejach najnowszych, z Uczelni, w której przepracował 40 lat, odszedł w tym roku.

– Jest to przeżycie sentymentalne, powrót do niedawno opuszczonych murów – mówił przejęty po koncercie. – Zostałem zaproszony i przyszedłem. Artyści z taką skalą głosu! Najwyższa kultura prowadzącego koncert! To wielka przyjemność. Wzruszający powrót.

Koncert Z kolędą w nowy rok zorganizowało Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW oraz Muzeum Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego. Scenariusz i reżyseria – Tadeusz Melon, Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, Robert Szpręgiel – baryton, Tomasz Kirszling – trąbka, Małgorzata Piszek – fortepian, Jarosław Jekiełek – kontrabas, Tadeusz Melon – skrzypce.

24 stycznia 2023