Przejdź do treści

Nasze styczniowe sukcesy

Badacze z UKSW jako pierwsi Polacy zostali uhonorowani amerykańskim odznaczeniem Flame of Liberty. W ostatnim czasie naukowcy naszej Uczelni otrzymali też granty na badania naukowe, stypendium MEN i powołanie do Rady Doskonałości Naukowej.


Dr Kama Pawlicka z katedry zarządzania w kulturze na Wydziale Nauk Humanistycznych, znalazła się w gronie stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024, mających za zadanie upowszechnianie kultury. Dr Kama Pawlicka, której przyznano stypendium w dziedzinie teatru, zbierze i opracuje materiały do monografii naukowej, poświęconej historii sceny polskiej w Londynie, która działa w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym od 2004 roku.

Granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Prawie pół miliona złotych przeznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację dwóch projektów badawczych, które w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. ucz. z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Instytutu Nauk Teologicznych otrzymał 359 400,00 zł na projekt badawczy zatytułowany: „Bp Adam Lepa (1939-2022) – prekursor religijnej edukacji medialnej w Polsce”, zaś ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, Instytut Nauk Teologicznych dostał 116 948,00 złza pracę nad projektem pt. „Warszawska Szkoła Apologetyczna (1956-1992). Historia – Metodologia -Wiarygodność – Dziedzictwo”.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NRPH) jest stworzenie możliwości finansowania projektów spełniających łącznie następujące warunki: są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych; mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub podsumowują aktualny stan badań. Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym między innymi wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

Na zdjęciu od prawej: Andrew Bremberg, prezydent Victims of Communism Memorial Foundation, dr Marcin Zarzecki, dr Elizabeth Edwards Spaldind, dyrektor Victims of Communism Museum, Michał Góras

Prestiżowa statuetka

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym oraz Michał Góras, absolwent politologii w roku 2006, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, jako pierwsi Polacy, zostali nagrodzeni statuetkami The Flame of Liberty VOC Award w Waszyngtonie. Wyróżnienie przyznawane jest przez fundację Kongresu USA osobom oraz organizacjom, które walcząc o dziejową sprawiedliwość, miały znaczący wkład w szerzenie prawdy o zbrodniach komunizmu oraz kultywowanie pamięci o ofiarach totalitaryzmów. Stanowi ono wyraz uznania dla współorganizacji koncepcji programowej i uczestnictwo w Radzie Programowej Victims of Communism Museum w Waszyngtonie, amerykańskiej jednostki muzealnej założonej przez USA, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry i Rumunię dla upamiętnienia 100 milionów ofiar komunizmu.  

Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie to fundacja powołana aktem Kongresu USA przez prezydenta Williama J. Clintona.

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, został wybrany przewodniczącym zespołu IX Nauk o Rodzinie w Radzie Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.

Rada Doskonałości Naukowej dba o zapewnienie właściwego rozwoju kadry naukowej, zwłaszcza w kwestiach dotyczących nadawania stopni naukowych, w tym prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora.

01 lutego 2024