Przejdź do treści

Nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW

„Magiczne Oświecenie” pozwala spojrzeć na wiek XVIII z nieznanej dotychczas perspektywy, zaś publikacje o fake newsach, a także o kryzysie więzi społecznych w pokoleniu Z, rzucają nowe światło na rzeczywistość, która wymyka się prostym analizom i jednoznacznym diagnozom.

Jan Zieliński. Magiczne Oświecenie

„Magiczne Oświecenie” prof. Jana Zielińskiego pozwala spojrzeć na wiek XVIII niejako na nowo. Autor, erudyta, wieloletni wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu, a później profesor literatury powszechnej na UKSW, przez wiele lat zajmował się literaturą Młodej Polski, literaturą współczesną i pisarzami romantycznymi. Tym razem,  w brawurowy sposób przełamuje stereotypowe spojrzenie na Oświecenie, posługując się mikro historią. Przywołuje przy tym kontekst europejski, dzięki czemu dowiadujemy się, co w dobie Oświecenia działo się w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Szwajcarii i we Włoszech.

„Magiczne Oświecenie” zostało zainspirowane cyklem wykładów Autora wygłoszonych na uniwersytecie we Fryburgu. Refleksjom zatytułowanym „Między sarmatyzmem a Oświeceniem. Kultura polska wieku XVIII” towarzyszyły publikowane w rozproszeniu eseje i artykuły, które zebrano w niniejszej książce.

Książka została w tym roku nagrodzona wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Gaudeamus.

Ewelina Rzońca. Pokolenie Z. Aktywność na portalach społecznościowych a więzi społeczne

Publikacja jest odpowiedzią na rewolucyjne zmiany w naszym życiu wywołane dynamicznym rozwojem nowych mediów i technologii informacyjnych, w tym portali społecznościowych. To bowiem właśnie portale społecznościowe służą dziś wymianie komentarzy na każdy temat.

Punktem wyjścia autorki publikacji jest panujące powszechnie przekonanie: „jeśli nie posiadasz konta na Facebooku nie istniejesz”. Jako tzw. grupę docelową opracowania Ewelina Rzońca wybrała przedstawicieli generacji Z, pokolenia urodzonego pomiędzy 1995 a 2010 rokiem. Wśród istotnych kwestii autorka wymienia wpływ aktywności młodzieży na portalach społecznościowych  na więzi społeczne w środowisku szkolnym i rodzinnym. Dlatego tak istotne jest przyjrzenie się choćby ciemnym stronom cyberprzestrzeni, jako miejscu ucieczki przed rzeczywistym światem i budowaniem autentycznych więzi. Dlatego też tak doniosła jest rola wychowania i edukacji, zauważa Ewelina Rzońca.

„Potrzeba wychowania do wartości, poprzez rozmowę i przede wszystkim dawanie przykładu. Miejsce norm i wzorów, których dziecko nie przyswoi w domu rodzinnym , zajmą te czerpane z mediów i od rówieśników”, zaznacza autorka.

Ewelina Rzońca podkreśla w swej publikacji rolę nauczyciela jako „budowniczego i moderatora” wewnętrznej struktury klasy, ale też osoby, która potrafi się zaadaptować do coraz szybciej rozwijającej się cyfrowej przestrzeni. Za kluczowe autorka uważa „rozwijanie (w młodzieży) krytycznego, racjonalnego i selektywnego korzystania z treści medialnych”.

Publikacja poświęcona aktywności na portalach społecznościowych pokolenia Z jest pozycją cenną dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, a także samych przedstawicieli pokolenia Z, który mogą przejrzeć się w niej jak w zwierciadle.

Klaudia Rosińska. Fake news jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu

Motto książki autorka zaczerpnęła z wypowiedzi abp. Fultona Sheena: „Zasady moralne nie zależą od zdania większości. Błąd jest błędem, nawet jeśli wszyscy są w błędzie. Prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy”.

Za fake newsy Klaudia Rosińska uznaje „nieprawdziwe przekazy medialne przedstawiane w mediach jako newsy, ale niebędące rzeczywistymi informacjami”. Chodzi o treści całkowicie lub częściowo zmyślone, a także te podane w taki sposób, by zniekształcały rzeczywistość, choć powody rozpowszechniania fake newsów bywają różne.

Publikacja Klaudii Rosińskiej analizuje nauczanie Kościoła poświęcone środkom społecznego przekazu, będące, jak zakłada, ważnym narzędziem potrzebnym do rozwiązywania kryzysów w komunikacji medialnej. Autorka postrzega Kościół jako strażnika wartości etycznych. Klaudia Rosińska przypomina o powinnościach etycznych nadawców i odbiorców na podstawie dokumentów Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Mówi o kryzysie prawdy, wolności, kultury i dobra, formy i języka przekazu, a także zaufania i relacji. Autorka poświęca swoje rozważania formacji moralnej zarówno nadawców jak i odbiorców, w tym kształtowaniu odpowiedzialnej postawy odbiorców.  

08 grudnia 2023