Przejdź do treści

Pięć lat działalności Spółki EZRA UKSW

Spotkanie podsumowujące działalność Spółki, w którym uczestniczył Rektor UKSW, odbyło się 16 i 17 marca.

Podczas spotkania członkowie rady nadzorczej, zarządu oraz pracownicy i koordynatorzy spółki EZRA UKSW podsumowali pięcioletnią działalność oraz omówili plany na przyszłość.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Obecny na spotkaniu rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wyraził wdzięczność i uznanie za pięć lat istnienia Spółki oraz za niesienie pomocy wielu rodzinom w tak istotnym temacie, jakim jest zdrowie psychiczne.

– Liczymy także na dalszą dobrą współpracę z dyrekcją, administracją, radą nadzorczą oraz wszystkimi koordynatorami – wyraził nadzieję rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski.

Dr Tomasz Rowiński, prezes zarządu EZRA UKSW, wyróżnił wieloletnich pracowników i współpracowników. Wyraził nadzieję, że Spółka nadal będzie się rozwijać i zawsze będzie świadczyć usługi na wysokim poziomie dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, którymi się opiekuje.

Spotkanie – w którym uczestniczyli także prorektorzy: dr hab. Anna Fidelus , prof. ucz. oraz prof. dr hab. Konrad Raczkowski – zakończyło szkolenie z myślenia krytycznego, które dla koordynatorów poprowadził Tomasz Knitter.

Na zdjęciu uczestnicy szkolenia

Spółka EZRA UKSW została utworzona przy Instytucie Psychologii UKSW. W jej ramach prowadzony jest projekt Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, który obejmuje profesjonalne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Model EZRA UKSW jest zgodny z założeniami reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz wypracowanym i empirycznie zweryfikowanym modelem zdrowia psychicznego. Jego podstawowym założeniem jest szukanie zasobów oraz budowanie wsparcia na rzecz zdrowienia rodziny oraz dzieci w ich środowisku lokalnym.

17 marca 2023