Przejdź do treści

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne

Dotyczy studiów niestacjonarnych, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Informujemy o miejscach i terminach przyjmowania dokumentów na poszczególnych wydziałach:

Wydział Prawa i Administracji

administracja

Rejestracja na administrację I i II stopnia niestacjonarną została przedłużona do 6 października do końca dnia. Jest to również ostatni dzień na dokonywanie opłaty rekrutacyjnej.

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów do 11 października:

Wydział Prawa i Administracji, budynek 17, Wóycickiego 1/3, Warszawa, pok. 1717A

Pok. 1717A
wtorek-środa 9.00-12.00
czwartek-piątek 12.00-15.00

Wydział Teologiczny

teologia
Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów do 13 października
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 48, 01-815 Warszawa
poniedziałek – piątek – w godzinach 10.00-14.00

08 sierpnia 2023
Autor: Agnieszka Iwaszkiewicz