Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „System szkolnictwa wyższego i nauki. Prawne aspekty funkcjonowania”

20.05.2024

W dniach 20-21 maja Fundacja „Pro Polonia” zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „System szkolnictwa wyższego i nauki. Prawne aspekty funkcjonowania”, która odbywać się będzie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kampusie Dewajtis. Konferencja realizowana jest w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień prelegentów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. na tematy związane z systemami szkolnictwa wyższego, nadawaniem stopni naukowych,  uczelnią wyższą jako miejscem pracy, czy współpracą państwa i Kościoła w zakresie prowadzenia uczelni.

Elementem towarzyszącym konferencji będzie panel studencki, który będzie mieć miejsce 18 maja od godz. 10.00.

Współorganizatorami wydarzenia jest Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji UKSW.