Przejdź do treści

Ponad 1,5 mln złotych z NCN dla naszych naukowców

Dwoje naukowców z Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW znalazło się wśród laureatów 7. edycji konkursu Sonatina organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ich projekty z dziedziny nauk fizycznych otrzymały łącznie ponad 1,5 mln złotych dofinansowania.

Dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła będzie realizowała projekt „O wpływie obróbki laserowej na wysokotemperaturowe utlenianie stopów tytanu z wykorzystaniem działania azotu w strefie przypowierzchniowej” dofinansowany kwotą 778 736 zł.

Jak wyjaśnia kierownik projektu: – Tytan i jego stopy są obiecującą alternatywą dla obecnie wykorzystywanych materiałów w zastosowaniach wysokotemperaturowych, takich jak silniki lotnicze, silniki samochodowe czy turbiny gazowe. Obecnie części m.in. silników lotniczych powszechnie wykonuje się ze stopów na bazie niklu lub żelaza, jednak ich gęstość jest prawie dwukrotnie większa niż tytanu i jego stopów.

– Głównym celem projektu jest poprawa odporności na utlenianie w wysokich temperaturach wieloskładnikowych stopów tytanu poprzez laserową obróbkę powierzchni, która indukuje tworzenie warstwy Ti(O,N) na obrabianym laserowo podłożu tytanowym. Ta warstwa powierzchniowa wzmacnia korzystny wpływ azotu atmosferycznego na spowolnienie wysokotemperaturowego utleniania tytanu – dodaje dr Kuczyńska-Zemła.

Drugi projekt „Zbadanie wpływu dodatku azotu na przemianę martenzytyczną i supersprężystość biomedycznych stopów z pamięcią kształtu na bazie Ti-Nb i Ti-Zr” dr. inż. Karola Marka Golasińskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 809 051 zł.

– Projekt dotyczy kompleksowego i wieloskalowego zbadania roli dodatku azotu w biomedycznych, bezniklowych stopach z pamięcią kształtu na bazie stopów tytanu, stosowanych przede wszystkim do produkcji implantów. Oczekuje się, że przyniesie efekt synergiczny prowadzący do innowacyjnych wyników, które mogą mieć znaczenie zarówno w przemyśle, jak i nauce. Lepsze zrozumienie tego zagadnienia pozwoli na bardziej świadome projektowanie zaawansowanych stopów i w konsekwencji produktów w sektorze biomedycznym – wyjaśnia jego kierownik, dr inż. Golasiński.

21 sierpnia 2023