Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Dewajtis – Stary Gmach

Adres budynku

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 01-815 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku z 3 stron.

Wejście główne z 9 schodami z podestem dwie pary drzwi wejściowych (lewe, prawe). Klamki na wysokości od 76 do 127 cm, szerokości drzwi w świetle 98 cm.

Dwa wejścia boczne płaskie na poziomie 0 od strony bramy zabytkowej. Klamka na wysokości 115 cm, szerokość drzwi w świetle 95 cm. Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony wjazdu przez bramę zabytkową umiejscowioną na wysokości domku numer 3. Wjazd windą na poziomie +1 Starego Gmachu. Możliwy podjazd przez szlaban samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod same boczne wejścia do Starego Gmachu oraz podjazd pod główne wejście do Nowego Gmachu.

Drzwi wejściowe boczne płaskie na poziomie -1 naprzeciwko parkingu górnego do sekcji administracyjnej od pok. 23 do pok. 31. Klamka na wysokości 110 cm, szerokość drzwi w świetle 96 cm.

Drzwi wejściowe boczne płaskie na poziomie -1 od strony budynku rektoratu (dawny łącznik), dostęp do pomieszczeń administracyjnych od pok. 1 do pok. 20. Klamka od strony zewnętrznej na wysokości 106 cm, zaś od wewnętrznej na wysokości 93 cm, szerokość drzwi w świetle 95 cm.

Pomiędzy pok. 23 a pok. 20 na korytarzu znajdują się 3 stopniowe schody.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia administracyjne (Dział Administracyjno- Gospodarczy, Centrum Systemów Informatycznych, Dział Zamówień Publicznych, Wydawnictwo UKSW, sprawy socjalne) Na poziomie 0 znajdują się portiernia, sekretariat Kanclerza i Kwestora, dziekanaty wydziałów: Teologicznego i Prawa Kanonicznego oraz pokoje profesorskie. Na poziomie +1 znajdują się pomieszczenia administracyjne, Kaplica UKSW oraz Muzeum UKSW. Klamki na wysokości 115 cm. szerokość drzwi w świetle 90 cm. Na poziomie 0 możliwość przejścia korytarzem do budynku Rektoratu (dawny łącznik) i Nowego Gmachu.

Procedury w budynku

W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań można zgłosić się do pracownika portierni, który służy pomocą na miejscu.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Portiernia na poziomie 0 przy wejściu głównym do Starego Gmachu.

Numer telefonu do portierni

tel. +48 22 561 88 25

Pomoc w budynku

W razie potrzeby gwardzista UKSW informuje telefonicznie pracownika biura, by obsłużył interesanta lub studenta na parterze budynku.

Łazienki w budynku

Toalety ogólnodostępne na poziomie -1, 0, +1 a dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0,+1. Na poziom +1 można dostać się windą znajdującą się na zewnątrz od strony domku numer 3.

Dodatkowe dostosowania w budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 22 561 90 06