Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Dewajtis Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i

Międzyreligijnego

Adres budynku

ul. Dewajtis 5, Domek nr 8, 01-815 Warszawa

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 22 561 90 06, +48 500 151 198

Opis wejścia do budynku

Wjazd do domku przez szlaban przy bramie zabytkowej
Wejście do Domku przez furtkę, wejście po dwóch stopniach. Klamka na wysokości 88
cm szerokość drzwi w świetle 88 cm. Brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim bez
pomocy osób trzecich
Drzwi wejściowe główne do domku z niskim progiem. Klamki na wysokości 102 cm ,
szerokości drzwi w świetle 90 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarz płaski. W środku domku na parterze znajdują się 3 pokoje wraz z
pomieszczeniem gospodarczym i łazienką
Klamki na wysokości od 104 do 107 cm, szerokość drzwi w świetle od 80 cm do 90 cm
Na poddaszu znajdują się 2 pokoje. wejście do nich po krętych schodach

Procedury w budynku

Informacji udzielają pracownicy znajdujący się w domku

Portiernia

NIE

Położenie portierni

NIE

Numer telefonu do portierni

tel.+48 22 561 88 25 lub +48 22 561 89 25 Kontakt telefoniczny z portierniami znajdującymi

się w budynku Starym lub Nowego Gmachu

Pomoc w budynku

Udzielą pracownicy pracujący w domku

Łazienki w budynku

Toaleta dla pracowników domku

Dodatkowe dostosowania w budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.