Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Dewajtis Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i

Międzyreligijnego

Adres budynku

ul. Dewajtis 5, Domek nr 8, 01-815 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Wjazd do domku przez szlaban przy bramie zabytkowej
Wejście do Domku przez furtkę, wejście po dwóch stopniach. Klamka na wysokości 88
cm szerokość drzwi w świetle 88 cm. Brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim bez
pomocy osób trzecich
Drzwi wejściowe główne do domku z niskim progiem. Klamki na wysokości 102 cm ,
szerokości drzwi w świetle 90 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarz płaski. W środku domku na parterze znajdują się 3 pokoje wraz z
pomieszczeniem gospodarczym i łazienką
Klamki na wysokości od 104 do 107 cm, szerokość drzwi w świetle od 80 cm do 90 cm
Na poddaszu znajdują się 2 pokoje. wejście do nich po krętych schodach

Procedury w budynku

Informacji udzielają pracownicy znajdujący się w domku

Portiernia

NIE

Położenie portierni

NIE

Numer telefonu do portierni

tel.+48 22 561 88 25 lub +48 22 561 89 25 Kontakt telefoniczny z portierniami znajdującymi

się w budynku Starym lub Nowego Gmachu

Pomoc w budynku

Udzielą pracownicy pracujący w domku

Łazienki w budynku

Toaleta dla pracowników domku

Dodatkowe dostosowania w budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 22 561 90 06