Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Dewajtis – Wydawnictwo

Adres budynku

ul. Dewajtis 5, Domek nr 2, 01-815 Warszawa

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 22 561 90 06, +48 500 151 198

Opis wejścia do budynku

Wjazd do domku przez szlaban przy bramie zabytkowej
Wejście do Domku przez furtkę, wejście płaskie. Klamka na wysokości 102 cm
szerokość drzwi w świetle 90 cm
Drzwi wejściowe główne do domku z niskim progiem. Klamki na wysokości 105 cm ,
szerokości drzwi w świetle 90 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarz płaski. W środku domku znajdują się 3 pokoje wraz z łazienką
Klamka na wysokości 102 cm, szerokość drzwi w świetle 80 cm

Procedury w budynku

Informacji udzielają pracownicy znajdujący się w domku

Portiernia

NIE

Położenie portierni

NIE

Numer telefonu do portierni

tel.+48 22 561 88 25 lub +48 22 561 89 25 Kontakt telefoniczny z portierniami

znajdującymi się budynku Starym lub Nowego Gmachu

Pomoc w budynku

Udzielą pracownicy pracujący w domku

Łazienki w budynku

Toaleta dla pracowników domku

Dodatkowe dostosowania w budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.