Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Wóycickiego – Auditorium Maximum

Adres budynku

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, 01-938 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony głównego wjazdu na kampus, dostęp do budynku osób z problemami komunikacyjnymi za pomocą pochylni. Szerokość głównych drzwi wejściowych 185 cm. – otwieranie za pomocą pochwytu, szerokość wejścia do windy 100 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście – po kontakcie z stanowiskiem dozoru lub administratorem. Dodatkowo jest możliwy wjazd przez garaż podziemny – winda.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, w drzwiach brak progów uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Na parterze znajduje się wejście ma aulę główną (wyposażone w windę), pracownia komputerowa, stołówka i pomieszczenia administracyjne. Drzwi do pomieszczeń szer. 90 – 100 cm. Klamki na wysokości od 105 do 115 cm. Na parterze są windy, którymi można się dostać na wszystkie poziomy obiektu. Szerokość drzwi do wind 100 cm. Na I piętrze znajdują się aule wykładowe, pomieszczenia dydaktyczne, profesorskie i ćwiczeniowe, pomieszczenie socjalne, dziekanat, pomieszczenia władz wydziału, archiwum. Na II piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, profesorskie, badawcze oraz administracyjne, gospodarcze i magazynowe. Na III piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, magazynowe oraz techniczne. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp dla osób z ograniczeniami ruchu.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

Tak – z pracownikiem własnym (Gwardia UKSW).

Położenie portierni

Przy wejściu głównym.

Numer telefonu do portierni

tel. +48 225 699 700

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier udziela informacji/pomocy osobiście lub kontaktuje się z pracownikami dziekanatu, jednostki której dotyczy sprawa lub administratorem.

Łazienki w budynku

Szatnia ogólnodostępna na parterze budynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomach 0-4 od strony wind. Łazienki są ogólnodostępne.

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy, jest ona wyposażona w system powiadamiania awaryjnego serwisu. Budynek wyposażony w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne. Stały monitoring pożarowy oraz CCTV.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 225 619 006