Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Dewajtis – Łącznik

Adres budynku

ul. Dewajtis 5, Łącznik, 01-815 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku z 2 stron.

Drzwi wejściowe boczne  na poziomie -1 od strony budynku starego, wejście po 1 schodku, zaś wewnątrz zejście po 3 schodkach. Brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Klamka na wysokości od 87 do 112 cm, szerokość drzwi w świetle 90 cm.

Drzwi wejściowe boczne, wejście płaskie na poziomie -1 od strony Nowego Gmachu. Klamka na wysokości od 89 do 104 cm, szerokość drzwi w świetle 88 cm. Możliwość przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

Opis wnętrza budynku

Budynek Rektoratu (dawny łącznik) znajduje się na poziomie -2 do +2. W budynku znajduje się winda, która dojeżdża na wszystkie poziomy. Na poziomie 0 możliwość dostępu do Starego Gmachu oraz Nowego Gmachu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Na poziomie -2 znajduje się stołówka oraz możliwość przejścia korytarzem do Nowego Gmachu. Na poziomie -1 oraz na poziomie 0 znajdują się sale wykładowe. Na poziomie +1 znajduje się Biuro Rektorskie oraz Prorektoraty, zaś na poziomie +2 Centrum Wsparcia Studenta, Szkoła Doktorska i Zespół Radców Prawnych.

Procedury w budynku

W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań pracownik portierni służy pomocą na miejscu. Portiernia znajduje się w Nowym Gmachu.

Portiernia

Brak

Położenie portierni

Brak

Numer telefonu do portierni

tel. +48 22 561 88 25

Pomoc w budynku

W razie potrzeby gwardzista UKSW informuje telefonicznie pracownika biura, by obsłużył interesanta lub studenta na parterze budynku.

Łazienki w budynku

Toalety ogólnodostępne na poziomie -2 do +2, gdzie można się dostać windą. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania w budynku

Na poziomie +2 znajduje się krzesło ewakuacyjne. W windzie znajduje się system w formie dzwonka, który informuje o zatrzymaniu windy.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 22 561 90 06