Przejdź do treści

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w Warszawie [Polish National Agency For Academic Exchanege] oferuje stypendia dla studentów obcokrajowców.

Są przyznawane na pokrycie kosztów studiów oraz utrzymania w Polsce. Liczba stypendiów jest ograniczona, dlatego kandydaci na studia w Polsce proszeni są o kontakt z Ambasadą Polski w swoim kraju w celu zapoznania się z ofertą i jej warunkami.  

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w Warszawie 
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 
+48 22 390 35 00
www.nawa.gov.pl