Przejdź do treści

Akty prawne

Progi punktowe dla poszczególnych kierunków w rekrutacji na UKSW w roku akademickim 2022/2023.

Dokumenty regulujące rekrutację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uchwały

Rekrutacja 2024/2025

Uchwała Nr 103/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja 2023/2024

Obwieszczenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr 68/20223 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024


Zarządzenia

Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2023/2024

Zarzadzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Nr 33/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

Specjalistyczne badania lekarskie (dotyczy niektórych kierunków)


Olimpiady i konkursy 2023/2024

Obwieszczenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 119/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2023/2024

Obwieszczenie Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 118/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich oraz organizowanych przez uczelnię w latach 2023/2024