Przejdź do treści

Kandydaci

Jesteśmy Uniwersytetem z bogatymi tradycjami i nowoczesną infrastrukturą, który stwarza doskonałe warunki do rozwoju.

Dlaczego warto studiować na UKSW?

Ponad 100 programów kształcenia na 12 wydziałach

Na naszym Uniwersytecie można bezpłatnie studiować na kierunkach: administracja, archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwo wewnętrzne, Big data w analityce społecznej, biologia, chemia, chrześcijańska turystyka religijna, człowiek w cyberprzestrzeni, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, ekonomia menedżerska, europeistyka, filologię klasyczna, filologia polska, filologia włoska, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, kulturoznawstwo, matematyka, muzeologia, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury i środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, specjalistyczne studia teologiczne, stosunki i prawo międzynarodowe, teologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie publiczne.

Efektywne łączenie teorii z praktyką

Na terenie Uniwersytetu mieści się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego. UKSW dysponuje także studiem radiowo-telewizyjnym, nowoczesną Halą Sportową oraz symulatorem samochodu osobowego do badań w Instytucie Psychologii.

Doświadczona kadra naukowa, która inspiruje do działania

Wykładowcy uczelni to uznani w środowisku eksperci, którzy każdego roku otrzymują prestiżowe nagrody i wyróżnienia za swą działalność naukowo-badawczą. Są przedstawicielami najwyższych organów państwowych, rad biznesu i gremiów naukowych. Profesorowie UKSW są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych i telewizyjnych.

Prężnie działające wymiany studenckie

Studenci UKSW mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do ponad 30 szkół wyższych w Polsce w ramach programu MOST.

Liczne koła naukowe i organizacje studenckie

Na Uniwersytecie prężnie działa 57 kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne talenty, mogą dołączyć do działającego na terenie uczelni Chóru UKSW, teatru akademickiego „Ale o co chodzi” oraz Duszpasterstwa Akademickiego. UKSW wyróżnia także Samorząd Studentów UKSW, który realizuje wiele ciekawych inicjatyw, m.in. Juwenalia, Gale Belfra Roku, czy obozy integracyjne dla studentów pierwszego roku (Camp Zero).