Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Wóycickiego – Niepubliczne Przedszkole UKSW

Adres budynku

Warszawa. ul Żubrowa 12, bud. 5a, 01-978 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony ul. Żubrowej z podjazdem dla wózków. Szerokość drzwi wejściowych 140 cm, poręcz na całej wysokości drzwi. Przy wejściu znajduje się wideodomofon. Od strony ul. Wóycickiego oraz od strony hali sportowej znajdują się wyjścia awaryjne o tych samych wymiarach co wejście główne.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy. Korytarze płaskie z których jest wejście do sal dydaktycznych i i pomieszczeń biurowych. Sale dydaktyczne z możliwością wyjścia na plac zabaw. Szerokość drzwi w sala dydaktycznych 130 i 120 cm wysokość klamki 105 cm. Szerokość drzwi do pomieszczeń biurowych 90 cm, wys. klamki 105 cm. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się obok sekretariatu oraz wyjścia ewakuacyjnego od strony ul. Wóycickiego. W przedsionkach wyjść ewakuacyjnych brak możliwości zjechania wózkiem ponieważ są tam schody.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń w budynku nie wymaga pomocy osób trzecich. Jedyny problem może wystąpić podczas ewakuacji wyjściami od strony ul. Wóycickiego i od strony Hali Sportowej. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik przedszkola który udzieli pomocy lub wezwie odpowiednie osoby.

Portiernia

Brak

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba pomocy udzieli pracownik przedszkola lub zostanie wezwany Pracownik Gwardii Uniwersyteckiej.

Łazienki w budynku

Szatnia i toalety ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych Wszystkie toalety znajdują się na poziomie 0.

Dodatkowe dostosowania w budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

Kanclerz UKSW Krzysztof Dziedzic
Dyrektor Przedszkola Wiktoria Kowalska

Numer telefonu

tel. +48 223 804 314