Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Wóycickiego – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Adres budynku

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, 01-938 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony parkingu, dostęp do budynku osób z problemami komunikacyjnymi za pomocą windy. Szerokość głównych drzwi wejściowych 205 cm. – otwieranie za pomocą pochwytu, szerokość wejścia do windy 110 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście, parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem przy wejściu głównym. Dodatkowo jest możliwy wjazd przez garaż podziemny – winda.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, w drzwiach brak progów uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Na parterze znajdują się sale i pracownie wykładowe oraz ćwiczeniowe, sala rady wydziału, dziekanat, pomieszczenia władz wydziału, pomieszczenie socjalne, profesorskie, archiwum oraz pomieszczenia techniczne. Drzwi do pomieszczeń szer. 90 – 140 cm. Klamki na wysokości od 100 do 115 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać na wszystkie poziomy obiektu. Szerokość drzwi do windy 110 cm. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, profesorskie i ćwiczeniowe, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia do telekonferencji. Na II piętrze znajdują się pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne, profesorskie, badawcze, zamrażarkownie oraz techniczne. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp dla osób z ograniczeniami ruchu.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

Tak – z pracownikiem własnym (Gwardia UKSW).

Położenie portierni

Przy wejściu głównym.

Numer telefonu do portierni

tel. +48 225 699 703

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier udziela informacji/pomocy osobiście lub kontaktuje się z pracownikami dziekanatu lub administratorem.

Łazienki w budynku

Szatnia bezpośrednio przy głównym wejściu, toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na wszystkich poziomach budynku. W toaletach dla niepełnosprawnych jest system alarmowy.

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy, jest ona wyposażona w system powiadamiania awaryjnego serwisu, wyposażona w monitoring CCTV z podglądem w portierni. Budynek wyposażony w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne. Stały monitoring pożarowy oraz CCTV.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 225 619 006