Przejdź do treści

Nazwa budynku

Kampus Wóycickiego – Hala Sportowa

Adres budynku

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 5, 01-938 Warszawa

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony parkingu, dostęp do budynku osób z problemami komunikacyjnymi za pomocą windy. Szerokość głównych drzwi wejściowych 195 cm. – otwieranie za pomocą pochwytu, szerokość wejścia do windy 90 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście, parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem przy wejściu głównym.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, w drzwiach brak progów uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń. Na parterze znajduje się hala sportowa z boiskami, pomieszczenia socjalne, magazynki sportowe, pomieszczenia obsługi oraz zaplecze techniczne. Drzwi do pomieszczeń szer. 98 – 110 cm. Klamki na wysokości od 100 do 115 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać na wszystkie poziomy obiektu. Szerokość drzwi do windy 90 cm. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie socjalne oraz trybuny z pomieszczeniami komentatorskimi. Na II piętrze znajdują się pomieszczenie siłowni, fitness oraz zaplecze socjalne. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp dla osób z ograniczeniami ruchu.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

Tak – z pracownikiem własnym (Gwardia UKSW).

Położenie portierni

Przy wejściu głównym.

Numer telefonu do portierni

tel. +48 223 804 327

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier udziela informacji/pomocy osobiście lub kontaktuje się z pracownikami Studium Wychowania Fizycznego lub administratorem.

Łazienki w budynku

Szatnia w zapleczu socjalnym z indywidualnymi szafkami , toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na wszystkich poziomach budynku. W toaletach dla niepełnosprawnych jest system alarmowy.

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy, jest ona wyposażona w system powiadamiania awaryjnego serwisu. Stały monitoring pożarowy oraz CCTV.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Kierownik/dyrektor administracyjny

Mateusz Szlosek

Numer telefonu

tel. +48 225 619 006